Youtube Channels Like Wyłącznie Naukowy Bełkot3,210,000 2.78%

1,110,000 3.45%

3,390,000 1.13%

437,000 3.37%

1,540,000 2.64%

2,070,000 2.26%

1,050,000 2.49%

23,200 3.3%

1,430,000 3.06%


20,400,000 2.43%

524,000 2.7%

53,900 6.66%

18,600 1.88%


144,000 2.6%


451,000 5.5%

733,000 3.68%


200,000 8.46%

324,000 1.94%

835,000 2.77%

10,500,000 3.02%